Wewnątrz monitora LCD, z reguły znajdują się 2 płyty, jedna to płyta główna, zawierająca układy logiki, drugą płytą stosowaną w większości monitorów LCD jest płyta, na której znajdują się obwody zasilacza i układów podświetlenia tylnego.

Są też takie modele, w których obwody zasilania i podświetlenia znajdują się na osobnych płytach.

Monitor rozpoczyna pracę po włączeniu komputera, otrzymuje wtedy sygnały powodujące jego uruchomienie, w przeciwnym wypadku (gdy komputer nie będzie działał lub będzie wyłączony) monitor przechodzi w tryb gotowości (standby).

Płyta zasilająca

Do płyty jest doprowadzane napięcie sieciowe ok. 230V (różnie to bywa, ale nie ma to wpływu na pracę zasilacza), które jest prostowane i filtrowane za pomocą kondensatora elektrolitycznego, w wyniku czego, na wyjściu otrzymujemy napięcie stałe o poziomie około 320V. Napięcie to jest doprowadzone do uzwojenia pierwotnego transformatora przetwornicy i dalej do tranzystora kluczującego, który jest „otwierany” przez obwód sterujący tym tranzystorem z częstotliwością 50-100kHz.

W następstwie tego działania, napięcie stałe przekształca się w wysokoczęstotliwościowy przebieg napięcia zmiennego, dzięki czemu transformator może pracować i wytwarzać napięcia potrzebne do zasilania podzespołów monitora. Napięcia wyjściowe z transformatora – zwykle 2 – są prostowane przez diody prostownicze i filtrowane również kondensatorami elektrolitycznymi w wyniku czego, otrzymujemy napięcie regulowane 5V zasilające płytę logiki i napięcie regulowane 12 do20V dla układów podświetlenia tylnego. napięcie 12V jest wytwarzane dla monitorów z ekranem do 17 cali, napięcie 16 do24V dla monitorów z ekranem od 18 do 24 cali.

Z uwagi na to, że monitory nie mają wyłącznika zasilania (zdecydowana większość), więc jeśli monitor jest podłączony kablem zasilającym do gniazdka sieciowego, cały czas występuje na obwodach zasilania napięcie 320V.

Typowe problemy zasilacza

Przepalone bezpieczniki

Uszkodzenia kondensatorów na wyjściach zasilacza. Również główny kondensator filtrujący znajdujący się po pierwotnej stronie transformatora przetwornicy. Bardzo często widać gołym okiem uszkodzone kondensatory (spuchnięcie, wycieki itp.). Warto wspomnieć, że kondensatory wyglądające ładnie nie muszą być sprawne.

Do sprawdzania sprawności kondensatorów elektrolitycznych niezawodny jest miernik współczynnika ESR. Samo sprawdzenie multimetrem nic nie da. Bo nie chodzi o zmierzenie pojemności danego kondensatora, ale właśnie jego zdolności do szybkiego gromadzenia i oddawania ładunku, czyli wspomniany współczynnik ESR. Jeżeli nie posiadamy takiego miernika, a mamy podejrzenia to najlepiej wymienić profilaktycznie wszystkie. Koszt bardzo niewielki a mamy pewność.

Złe połączenia lutowane „zimne luty”

Bardzo często „zimne luty” powodują uszkodzenie tranzystora kluczującego po stronie pierwotnej, jak również tranzystorów kluczujących w obwodach transformatorów zasilających lampy podświetlenia tylnego. Dlatego przed naprawą polecam skorzystanie z lupy i sprawdzenie wszystkich połączeń lutowanych.

Przy niewłaściwym połączeniu lutowanym można czasami zauważyć przebarwienia elementów lub płytki w tych waśnie miejscach.

Testowanie zasilacza

Podłączyć monitor kablem do gniazdka zasilania, bez podłączania komputera. Przetwornica powinna zacząć pracować. Sprawdzić, czy napięcia 5V i 12 – 24V są prawidłowe.

Napięcia te powinny być testowane z obciążeniem, którym może być:

dla napięcia 5V – żarówka 6-watowa na napięcie 6V i prąd 1A,
dla napięcia 12 – 24V można wykorzystać żarówki samochodowe o odpowiednim napięciu i mocy. Żarówki 15 watowe w zupełności wystarczą. Dla napięcia 24V można połączyć szeregowo dwie żarówki 12V.
Jeśli układy zasilacza pracują prawidłowo, wytwarzane napięcia wyjściowe powinno wykazywać się stabilnością napięcia. Podczas testowania zasilacza pod obciążeniem, można sprawdzić wartość napięcia po stronie pierwotnej, na końcówkach kondensatora filtrującego. Napięcie nie powinno się zmieniać podczas obciążania zasilacza powinno być stabilne na poziomie 320V.

Jeśli napięcie będzie spadać znacznie przy obciążeniu to może świadczyć, że zasilacz nie może „podołać’, a to jest sygnałem, iż kondensator filtrujący jest wadliwy, czyli ma niewłaściwy współczynnik ESR. Po sprawdzeniu poprawności pracy zasilacza można podłączyć pozostałe podzespoły i podać sygnał z komputera.

Jeżeli zasilacz ulegnie wyłączeniu, to może świadczyć o zwarciu w układach zasilania lamp lub w układzie logiki. Zwarcie lub niewłaściwa praca lamp CCFL, transformatorów zasilających lampy najprawdopodobniej spowoduje tylko wyłączenie sterowania zasilaczem wytwarzającym napięcie do pracy inwertera.

Układy inwertera podświetlenia tylnego

Do układów tych doprowadzane jest napięcie stałe 12 – 24V i podobnie jak w zasilaczu głównym przetwarzane jest na wysokoczęstotliwościowe napięcie zmienne do sterowania transformatorami lamp CCFL. Transformatory te sterują lampami CCFL poprzez wytworzenie i dostarczenie napięcia startowego (napięcia rozruchowego, zwanego zapłonowym o wartości rzędu 1500 – 2000V), a po rozpoczęciu świecenia przez obniżenie napięcia do poziomu pracy o wartości od około 500 do 800V.

Inwerter podświetlenia tylnego jest wyposażony w układ wykrywania przerw w obwodzie, jeśli lampa nie jest podłączona lub gdy świecenie lampy nie zostaje zainicjowane po podaniu napięcia zapłonu, powoduje wyłączenie układów inwertera. Wyłączenie nastąpi również wówczas, gdy lampa zacznie pobierać zbyt dużo prądu z powodu naturalnego zużycia czy procesu starzenia.

Do inwertera doprowadzane są dwa sygnały z płyty logiki: jeden sygnał jest sygnałem ON / OFF, załączającym układy podświetlenia, drugi sygnał, to sygnał sterującym ściemnianiem świecenia lamp.

Typowe problemy w inwerterze

  • Uszkodzone kondensatory filtrujące.
  • Uszkodzone kondensatory w obwodach rezonansowych (w układach wyjściowych inwertera) .
  • Uszkodzone tranzystory i / lub układy scalone. Zwarte lub rozwarte uzwojenia transformatorów.
  • Bezpieczniki montowane powierzchniowo na płycie drukowanej inwertera
  • Płyta główna (logika)

Zadaniem płyty głównej jest wytworzenie z analogowych sygnałów VGA lub cyfrowych DVI przebiegów, które po odpowiednim ich przetworzeniu doprowadzane są do płyty T-CON znajdującej się z tyłu panelu wyświetlacza LCD.

Z płyty logiki wysyłane są również dwa sygnały do układów inwertera: sygnał załączenia układów podświetlenia tylnego i sygnał do regulacji jasności podświetlenia tylnego.

Jeżeli płyta główna nie otrzymuje sygnału z komputera PC, monitor przechodzi w tryb czuwania.

Napięcie zasilające 5V jest przekształcane przez konwertery na napięcia 3.3V i 1.8V służące do zasilania procesora.

Płyta główna dostarcza również napięcia 5 lub 12V do zasilania płyty T-CON. Jeśli napięcie to nie dociera do tej płyty, widoczny jest jedynie ekran świecący na biało lub szaro.

Na płycie logiki w warunkach serwisowych można wykonać niewiele napraw, gdyż potrzebna do tego jest instrukcja serwisowa, a przynajmniej schemat, który jest praktycznie niedostępny.

Testowanie układów lamp inwertera

Do sprawdzenia lamp niewątpliwie użyteczny jest tester lamp. Jeżeli uszkodzony jest inwerter lub któraś z lamp, po włączeniu monitora zanim „protect” wyłączy inwerter z reguły lampy się zapalają na krótką chwilę. Ciężko jest sprawdzić czy wszystkie lampy się zapalają, bo są zamknięte w obudowie.

Jeżeli nie ma możliwości „podejrzenia” lamp, można odłączyć wszystkie lampy i podłączać po kolei sprawdzając na ekranie czy lampa się zapali na krótką chwilę. Przy odrobinie wprawy można w ten sposób sprawdzić prawidłowe działanie lamp, jak również poszczególnych inwerterów. W monitorach z reguły inwerter posiada dwa transformatory wytwarzające napięcie do pracy lamp.

Transformatory można sprawdzić miernikiem na okoliczność przerwy uzwojeń, jak również zwarcia.

Ktoś może powiedzieć, że uzwojenia transformatorów mają bardzo niską rezystancję i raczej niemożliwe jest stwierdzenie za pomocą miernika zwarcia. Zwarciu ulegają w większości uzwojenia wtórne, które są nawinięte bardzo cienkim drutem i dużą ilością zwojów. Poprzez porównanie oporności dwóch transformatorów, można często zobaczyć różnicę rezystancji, co może sugerować uszkodzenie. Jeśli inwerter po włączeniu w ogóle nie startuje, może to być spowodowane brakiem sygnału startowego z płyty logiki.

W monitorach znaczny odsetek uszkodzeń sprowadza się do „wyschniętych’ elektrolitów i ewentualnie „zimnych lutów”, następstwem których jest uszkodzenie tranzystorów kluczujących pracę transformatorów. Elementy, a w szczególności właśnie elektrolity, są podłej jakości, również wykonanie i lutowanie lutem bezołowiowym powoduje najczęściej takie usterki.

A wszystko to jest podyktowane jak najmniejszymi kosztami produkcji, co wiąże się z niską ceną monitorów. Zresztą, monitory jak również inny sprzęt RTV nie może być wykonany tak, żeby pracował w nieskończoność, ponieważ rynek zostałby nasycony i producenci mieliby kłopot ze sprzedażą kolejnych egzemplarzy. My, klienci, mamy kupować, kupować, kupować.

Źródło: https://tromil.pl/poradniki-elektroniczne/diagnostyka-naprawa-monitorow-lcd/

 
Kategorie: Usługi

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *